Uslovi korišćenja

Hvala vam što ste posetili našu veb stranicu. Vaš pristup i korišćenje ove veb stranice (u daljem tekstu: veb lokacija) podležu ovim Uslovima korišćenja i važećim zakonima koji regulišu ovu oblast. Pristupanjem i korišćenjem veb stranice prihvatate, bez ograničenja, ove Uslove korišćenja. Ako se ne slažete i ne prihvatate bez ograničenja ove Uslove korišćenja, napustite veb lokaciju.

Vlasništvo nad sadržajem

Sajt i svi tekstovi, logotipi, grafike, slike, audio i drugi materijali na ovoj veb stranici (u daljem tekstu: "Sadržaj") su vlasništvo 2D SOFT-a ili su uključeni na veb lokaciju uz dozvolu njenog vlasnika. Korišćenje Sadržaja, osim u slučajevima predviđenim ovim Uslovima korišćenja, bez pismene dozvole vlasnika je strogo zabranjeno. 2D SOFT će štititi svoja autorska prava, prava intelektualne svojine i druga srodna prava, kao i druga prava, u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, uključujući i traženje krivičnog gonjenja.
Vaše korišćenje veb stranice:
Možete da preuzmete Sadržaj, ali samo za informativnu, nekomercijalnu, neprofitabilnu ličnu upotrebu i pod uslovom da ne uklonite, dodate ili izmenite bilo koju informaciju (kao što su autorska prava i druga obaveštenja o vlasništvu) sadržana u Sadržaju. Ne smete da distribuirate, menjate, kopirate (osim kako je navedeno u ovim Uslovima korišćenja), prenosite, prikazujete, objavljujete, štitite kao sopstvenu intelektualnu svojinu, kreirate izvedena dela iz, prodajete ili na drugi način koristite Sadržaj bez prethodne pismene dozvole 2D SOFT-a. 2D SOFT zadržava pravo da vam uskrati pristup ovoj veb stranici ili bilo kom njenom delu bez prethodnog obaveštenja.

Odricanje od odgovornosti

Sadržaj na ovoj veb stranici može da sadrži netočne podatke ili tiskarske greške. Promene se mogu vršiti periodično na ovoj veb stranici u bilo koje vrijeme i bez obavještenja. Međutim, 2D SOFT se ne obavezuje da će redovno ažurirati informacije sadržane na ovoj veb stranici. Štaviše, 2D SOFT ne garantuje da će ova veb lokacija raditi neprekidno ili bez grešaka, da će nedostaci biti odmah ispravljeni ili da je kompatibilna sa vašim hardverom i softverom. Na informacije izražene na ovoj veb stranici ne treba se oslanjati pri donošenju odluka. Trebalo bi da se konsultujete sa odgovarajućim stručnjakom za specifične savjete prilagođene vašoj situaciji.

Isključenje odgovornosti

Vaše korišćenje sajta je na sopstveni rizik. 2D SOFT nije odgovoran za bilo kakvu materijalnu ili nematerijalnu štetu, direktnu ili indirektnu, koja proizilazi iz ili na bilo koji način povezana sa korišćenjem ove veb stranice ili njenog sadržaja.

Veze ka veb lokacijama trećih strana

Veb lokacija može sadržati veze ka veb lokacijama koje su u vlasništvu ili kojima upravljaju strane koje nisu 2D SOFT. Takve veze su date za pružanje više informacija. 2D SOFT ne kontroliše i nije odgovoran za njihov rad, sadržaj, politiku privatnosti ili bezbednost takvih sajtova. 2D SOFT ne kontroliše sadržaj ili bilo koje proizvode ili usluge dostupne na njima. Ako uspostavite vezu ka takvim veb lokacijama, to činite na sopstveni rizik i bez dozvole 2D SOFT-a.

Softver dostupan na ovoj veb stranici

Prava intelektualne svojine ili druga prava na bilo koji softver koji je dostupan za preuzimanje sa veb stranice (u daljem tekstu: Softver) pripadaju 2D SOFT-u. Vaše korišćenje Softvera je regulisano uslovima bilo kog ugovora o licenci koji može da prati ili bude uključen uz Softver. 2D SOFT ne preuzima odgovornost za sadržaj uslova korišćenja ili dokumenata koji slede ili su uključeni uz Softver. Nemojte instalirati niti koristiti bilo koji softver osim ako se ne slažete sa takvim ugovorom o licenci. Kada preuzimate softver sa ove veb stranice, to činite na sopstveni rizik.

Izmena i dopuna Uslova

2D SOFT može u bilo kom trenutku izmeniti ove Uslove korišćenja ažuriranjem ovog teksta. Vas automatski obavezuju novi Uslovi korišćenja koji su uključeni u takve izmene i zbog toga bi trebalo da povremeno posećujete ovu stranicu da biste pregledali trenutne Uslove korišćenja.