Pravila privatnosti

2D SOFT čuva privatnost svih posetilaca www.2dsoft.com (u daljem tekstu: Veb sajt) i štiti lične podatke posetilaca veb stranice. Pažljivo pročitajte sledeću Politiku privatnosti da biste razumeli kako koristimo i štitimo informacije koje nam dajete ili kako ih možemo koristiti i štititi u budućnosti.

Informacije koje prikupljamo od vas

Uopšteno govoreći, možete posetiti ovu veb lokaciju bez otkrivanja bilo kakvih informacija o sebi. Naši serveri prikupljaju imena domena, a ne adrese e-pošte posetilaca. U nekoliko delova ove veb stranice možemo tražiti vaše lične podatke kako bismo vam omogućili da ostvarite određena prava, kao što je pružanje određenih informacija koje tražite. To radimo korišćenjem online formulara i svaki put kada nam pošaljete svoje podatke e-poštom. Podaci prikupljeni od vas mogu uključivati vaše ime, adresu, brojeve telefona i faksa ili adresu e-pošte. Nikada od vas nećemo tražiti da nam date dodatne informacije koje nisu neophodne da bismo vam pružili usluge koje ste tražili.

Korišćenje prikupljenih informacija

Informacije o nazivu domena koje prikupljamo ne koriste se za ličnu identifikaciju i umesto toga se objedinjuju za merenje broja poseta, prosečnog vremena provedenog na veb lokaciji, pregledanih stranica itd. Ove informacije koristimo samo za merenje upotrebe naše veb stranice i za poboljšanje njenog sadržaja. Kada od vas zatražimo druge lične podatke, kao što su vaše ime i adresa e-pošte, prikupićemo ih uz vašu saglasnost (na primer, korišćenjem online formulara ili putem e-pošte), obavestićemo vas o procesu prikupljanja informacija i obavestićemo vas kako ćemo koristiti te lične podatke. Lične podatke koje date ili koje prikupljamo preko ove veb stranice koristićemo samo za odgovaranje na vaša pitanja i/ili za poboljšanje naših usluga. Ako ne želite da budete kontaktirani u budućnosti, obavestite nas.

Objava

Podacima koje nam dostavite čuvaće na našem serveru naši zaposleni, državni organi, pravni sledbenici i osobe koje angažujemo da obrađuju podatke u naše ime u svrhe navedene u ovoj politici ili u druge svrhe koje ste odobrili. Takođe možemo proslediti informacije o korišćenju naše veb stranice trećim licima, ali to neće uključivati informacije koje se mogu koristiti za vašu identifikaciju.
Osim ako zakon to ne zahteva, nećemo na drugi način otkriti ili distribuirati bilo koju informaciju koju nam pružite bez vašeg pristanka.

Maloletni korisnici

Ако сте maloletni, molimo vas da dobijete dozvolu roditelja ili staratelja pre nego što nam date bilo kakve lične podatke. Korisnicima bez ove saglasnosti nije dozvoljeno da nam daju lične podatke.

Druge web lokacije

Naša veb lokacija može da sadrži veze ka drugim veb lokacijama koje su van naše kontrole i koje nisu obuhvaćene ovom Politikom privatnosti. Ako pristupate drugim sajtovima koristeći date veze, operateri ovih sajtova mogu da prikupljaju informacije od vas koje će oni koristiti u skladu sa svojim politikama privatnosti, koje se mogu razlikovati od naših.

Odricanje odgovornosti

S obzirom na to da je Internet globalno okruženje, korišćenje veb-sajta za prikupljanje i obradu ličnih informacija nužno podrazumeva prenos podataka na međunarodnoj osnovi. Stoga, pregledanjem ove veb stranice i elektronskom komunikacijom sa nama, potvrđujete i saglasni ste sa našom obradom ličnih podataka na ovaj način.
Dok 2D SOFT primenjuje razumne mere za zaštitu od virusa i drugih štetnih elemenata, priroda interneta je takva da je nemoguće osigurati da će vaš pristup veb lokaciji biti nesmetan ili bez grešaka, ili da ova veb lokacija, njeni serveri ili e-mailovi koje možemo poslati ne sadrže viruse ili druge štetne elemente.

Kontakt

Ako imate bilo kakvih komentara, pitanja ili zahteva u vezi sa našom upotrebom vaših ličnih podataka ili bilo kakva pitanja u vezi sa ovom Politikom privatnosti, kontaktirajte nas koristeći detalje navedene na našoj veb stranici. Vaša pitanja i sve sugestije o našoj politici privatnosti su dobrodošle.

Promena politike privatnosti

Povremeno proveravajte sadržaj ove Politike privatnosti da biste bili obavešteni o svim promenama. Iako zadržavamo pravo da izmenimo ili dopunimo ovu politiku, obavestićemo vas na ovoj veb stranici o svim većim promenama najmanje 30 dana nakon promene i, gde je to prikladno, putem obaveštenja e-poštom.