Helix SPA - Informacioni sistem za banje

Integracija zdravstvenih i hotelskih usluga

Primer informacionog sistema

Razvijajući softver za različite zdravstvene ustanove i veliki broj hotela stekli smo značajno iskustvo koje nam je omogućilo da kreiramo informacioni sistem koji povezuje poslovanje ovih segmenata u banjskim objektima.

Razvili smo rešenje, bazirano na integraciji naših informacionih sistema Helix i Hotelier, koje je posebno prilagođeno banjama i sličnim zdravstvenim ili drugim ustanovama gde se uz standardne hotelsko/ugostiteljske sadržaje nude i zdravstvene usluge koje podrazumevaju stacionarno i ambulantno lečenje .

Sistem pruža evidenciju pacijenata na stacionarnom lečenju, ambulantnim pacijenatima, sadrži sve neophodne izveštaje i omogućava automatizovano formiranje elektronskih faktura za RZZO, bez korišćenja bilo kog drugog softvera.

Svi podaci se unose jedanput, dostupni za pregled u svim segmentima sistema. Naplata svih usluga izvršenih u čitavoj ustanovi u toku boravka vaših gostiju je objedinjena što omogućava preciznu evidenciju i kreiranje raznovrsnih izveštaja.

Funkcionalnosti sistema

 • stacionar i ambulanta
 • vođenje i održavanje domaćinstva
 • smeštajni kapaciteti
 • izveštavanje i statistike
 • rezervacioni sistem
 • knjigovodstvo
 • pos za restorane
 • bezgotovinska naplata (kartice i narukvice)
 • wellness
 • povezivanje sa drugim sistemima (tel. centrala, el. brave, iptv i sl.)
 • kontrola materijala i zaliha

Zdravstveni softver/Stacionar i ambulanta

Elektronski zdravstveni karton

Elektronska kartoteka omogućava objedinjeno čuvanje različitih podataka pacijenta. Na jednom mestu se nalaze: osnovne informacije, nalazi, podaci o pregledima, snimci, fotografije, dokumentacija, računi, finansije, termini zakazanih terapija.

Ukoliko vršite fakturisanje usluga fondu RZZO Helix će na osnovu popunjenih istorija bolesti i ambulantnih kartona automatski generisati i omogućiti slanje elektronskih faktura bez korišćenja bilo kog drugog softvera. Takođe, softver se ažurira u skladu sa svim objavljenim promenama na sajtu RZZO-a.

Na osnovu prepisane terapije, zakazuju se termini i štampa se terapijski karton. Evidentiranje dolazaka na terapiju je moguće uz pomoć elektronske narukvice ili identifikacione kartice pacijenta.

Izveštaji i naplata

Izveštavanje iz sistema je moguće po različitim parametrima rada, kao što su, na primer, izveštaji o broju lica na rehabilitaciji, kao i o broju onih koji dolaze preko PIO fonda ili RZZO, izveštaji o izvršenim uslugama po doktorima, periodima, terapijama i slično. Sve izveštaje je moguće posebno pregledati i za stacionar i za ambulantu.

Naplata izvršenih usluga je moguća putem različitih načina plaćanja: Fond (RZZO), lično, PIO fond, administrativna zabrana i vojni osiguranici.

Podešavanja

U informacionom sistemu postoji niz opcija koji omogućavaju posebna podešavanja: od definisanja izgleda dokumenata, preko izbora podataka koji se prikazuju do naprednog podešavanja privilegija pristupa sistemu. Zato se Helix lako može prilagoditi radu i navikama zaposlenih bilo koje ustanove.

Helix dozvoljava kreiranje korisničkih šablona i time automatizuje popunjavanje i štampu izveštaja i nalaza koje kreiraju doktori.

zakazivanje

Zakazivanje

Grafička prezentacija i pomoć u pretraživanju termina omogućavaju znatno brže, organizovanije i preciznije zakazivanje termina. Zakazivanje je intuitivno i podseća na rad sa standardnim sveskama za zakazivanje s tim da se lakše pronalaze slobodni termini po doktorima ili odeljenjima. Ovaj modul nudi niz opcija kao što je: promena izgleda prikaza termina, mogućnost preklapanja termina i njihovo premeštanje, obaveštavanje pacijenata o promenama i podsećanje za zakazane termine.