Naši korisnici: HoReCa

Mapa sa Garson i Hotelier referencama

Garson i Hotelier trenutno rade na preko 1000 lokacija. Klikom na gornju sliku mape možete pegledati interaktivnu mapu naših korisnika na sajtu www.garson-pos.com.

Na stranici www.hotelier-pos.com možete pogledati detaljniju listu objekata koji koriste Hotelier.