Usluge razvoja softvera

programiranje

Usluge

 • Razvoj specifičnih rešenja (Custom Application Development)
 • Razvoj softvera/aplikacije
 • Reinženjering (Unapređenja i poboljšanja postojećeg softvera)
 • Migracija (Prebacivanje na novu tehnologiju)
 • Održavanje, dorada, ispravke
 • Integracija softvera (Uključivanje softvera u veći informacioni sistem)
 • Integracija opreme - Razvoj drajvera za specifičan hardver

Tehnologije/Ekspertiza:

 • .NET Framework, Mono
 • LINQ, ADO.NET
 • MS SQL Server, Firebird SQL
 • C#, Java, C/C++, Delphi
 • Visual Studio, Xamarin Studio
 • AngularJS, TypeScript
 • NHibernate, iBatis
 • PHP
 • Android, iOS, Windows Phone development

Iskustvo & Industrije

 • Ugostiteljstvo i hotelijerstvo
 • Medicina i stomatologija
 • Finansije i bankarstvo
 • Prozvodnja, knjigovodstvo, prodaja i maloprodaja
 • Upravljanje znanjem i podacima
 • Igre i računarska grafika
 • Specifični protokli i razvoj driver-a
 • E-Learning rešenja

Primeri realizovanih projekata

 • Fund of Hedge Funds Data Management System
 • ProCredit Bank Transaction Transfer Service
 • EU Project "Boundless Borders", E-Learning System
 • ProCredit Info Terminal Software
 • RedPepper .NET GUI Control Library
 • SMS Gateway Server
 • Municipal Projects Manager (NGO)