grupni fitness programi

Helix Wellness

Fitness centri

Posebno specijalizovan softver za fitness centre i teretane gde postoji potreba ze evidencijom članova, grupnih i individualnih treninga i optimizaciju termina i resursa u ovakvim centrima.

Helix Wellness je razvijan u saradnji sa stručnjacima iz Less Mills centra Srbija tako da prati potrebe modernih fitness centara.

 • Detaljni podaci o članovima i njihovim navikama
 • Organizacija grupnih i pojedinačnih treninga
 • Fleksibilna naplata
 • Rad sa firmama
 • Analiza rada zaposlenih
 • Planiranje radnog vremena i dostupnost sala i resursa
 • Integracija sa drugim sistemima

Pogledajte brošuru sa detaljima o softveru:

Helix Wellness PDF
medicina

Helix EMR

Elektronski medicinski karton i poslovanje ordinacije

Savremeni informacioni sistem za vođenje kartoteke, ubrzavanje i automatizaciju procesa u čekaonicama, kreiranje medicinske dokumentacije, praćenje naplate i finansijskog stanja u ordinacijama i poliklinikama.

HelixEMR omogućava da svi podaci vezani za pacijenta budu na jednom mestu, u svakom trenutku brzo dostupni. Svaka usluga, termin, dokumenat, uplata, snimak i obaveštenje se evidentiraju tako da zajedno čine jedan sveobuhvatan elektronski multimedijalni karton.

 • Elektronski karton pacijenata
 • Zakazivanje i čekaonica
 • Šabloni za nalaze i lečenje
 • Obračun plata doktora
 • SMS obaveštavanje
 • Email komunikacija
 • Sigurnost poverljivih podataka
 • Napredna obrada snimaka
 • Finansije i izveštaji
 • Različiti cenovnici i članske kartice
 • Bogate mogućnosti podešavanja
 • Povezivanje sa medicinskim uređajima
 • Ambulantno i stacionarno lečenje
Detaljnije
banjski turizam

Helix SPA

Banje: Zdravstvo + Hotelierjstvo

Razvijajući softver za različite zdravstvene ustanove i veliki broj hotela stekli smo značajno iskustvo koje nam je omogućilo da kreiramo informacioni sitem koji povezuje poslovanje ovih segmenata u banjskim objektima.

Razvili smo rešenje, bazirano na integraciji naših informacionih sistema Helix i Hotelier, koje je posebno prilagođeno banjama i sličnim zdravstvenim ili drugim ustanovama gde se uz standardne hotelsko/ugostiteljske sadržaje nude i zdravstvene usluge koje nude stacionarno i ambulantno lečenje.

Detaljnije
sauna

Helix&Gantner

Bezgotivnsko plaćanje u velikim centrima

U saradnji sa proizvođačima opreme za kontrolu pristupa resursima i bezgotovinsko plaćanje (id kartice, narukvice, čitači) implementirali smo rešenje koje povezuje sistem ulaza, pristup i korišćenje pogodnosti unutar objekta, kontrolu zaposlenih, računovodstvene evidencije i statističke izveštaje.

Ovo rešenje je namenjeno sportskim centrima, kupalištima, ski centrima, wellness & beauty centrima i sličnim objektima gde klijenti provode određeno vreme i slobodno uz pomoć pre- ili post-paid kartica/narukvica koriste više različitih usluga.

Detaljnije
frizerski salon

Helix Beauty

Saloni lepote i wellness centri

Intuitivan softver za evidenciju o klijentima centra, njihovim dolascima, uslugama i materijalu koje su koristili.

Posebna razlika u odnosu na druge proizvode je što je standardni modul za zakazivanje Helix sistema proširen tako da se lako pronalaze, kreiraju i pomeraju termini za grupne treninge.

Takođe, ono što se pokazalo kao značajno našim korisnicima je i postojanje lager liste uz pomoć koje je omogućena evidencija prodaje preparata koji se nalaze u ponudi centra.