Sistemi za E-Learning

Brza implemetacija elektronskog učenja i digitalnih učionica

ilustracija drvo znanja

E-Learning sistemi predstavljaju odličan alat za bilo koju vrstu osnovne i dodatne edukaciju s obzirom da nude različite prednosti u odnosu na tradicionalne metode učenja : udaljeni pristup gradivu, raznovrsnost materijala, praćenje napretka u učenju, brza i jednostavna modifikacija gradiva, prilagođavanje polaznicima i studentima, razne forme testiranja i zajednička komunikacija, kolaboracija i unapređenje procesa učenja.

Sistemi za E-Learnig nisu namenjeni samo obrazovnim institucijama gde je učenje osnovna delanost, elektronsko učenje je potrebno svakoj vrsti poslovanja. Svuda gde postoji potreba za obukom novog kadra, za usavršavanjem znanja, za kratkim treninzima ili zajedničkim skladištenjem znanja ovakvi sistemi postaju neophodni.

Koraci u implementaciji sistema

 • hardverska oprema (nabavka ili konsultacije vezane za nabavku servera, računara, mreža, spoljnih uređaja)
 • administracija servera sa materijalima za učenje i ostalim povezanim bazama podataka
 • logistika (spoljašnji serveri, sigurnost, pristupi)
 • prevod na odgovarajući jezik (modul za brzi prevod softvera na bilo koji jezik)
 • implementacija dodataka (realizacija specifičnih zahteva i kreiranje posebnih modula)
 • prilagođavanje sistema zahtevima objekta/institucije
 • dizajn izgleda softvera i materijala za učenje
 • kreiranje didaktičkog materijala
 • administracija sistema na svim nivoima institucije/korisnici/kursevi/materijal
 • obuka polaznika za korišćenje sistema elektronskog učenja (kursevi, seminari, predavanja, konsultacije)
 • održavanje, unapređivanje i modernizacija

Naše rešenje je bazirano na ILIAS platformi, jednom od najpoznatijih sistema za online učenje i podučavanje.
Odlikuje ga:

 • Multifunkcionalnost - može se koristiti kao alat za učenje i podučavanje, testiranje, komunikaciju, saradnju, skladištenje znanja, treninge i obuke.
 • Bogata i precizna administracija
 • Brza nadogradnja specifičnim dodacima
 • Standardizacija sadržaja (prvi open source projekat koji je SCORM 1.2 i SCORM 2004 sertifikovan)
 • Visok nivo sigurnosti
 • Široko rasprostranjen (preko 5000 poznatih instalacija)
 • Višegodišnji i stalni razvoj
 • Open source sa GPL licencom što znači da je besplatan i da ga je moguće prilagođavati u bilo kom pravcu

Posetite www.ilias.de za više informacija o sistemu.

znanje učenje kursevi sadržaj studenti