Softver za stomatološke ordinacije

Modernije, lakše i brže poslovanje ordinacije
Elektronski stomatološki karton pacijenta

Svi podaci pacijenta na jednom mestu:

Digitalni Multimedijalni Karton

 • Istorija radova i statusa
 • Intraoralni i OPT snimci
 • Digitalne fotografije
 • Šabloni za kreiranje dokumentacije
 • Alergije, upozorenja, napomene
 • Istorija dolazaka
 • Nalozi za tehniku
 • Podsetnici
 • Brzo pretraživanje
 • Slika pacijenta i raznovrsne informacije
 • Arhiva i backup
Evidencija stomatoloških radova

Funkcionalnosti

 • Napredno intuitivno zakazivanje: u ordinaciji i preko interneta
 • SMS i Email komunikacija sa pacijentima i saradnicima
 • Obrada snimaka (napredni alati)
 • Grafička šema vilice za prikaz i unos radova i statusa
 • Mendžment ordinacije
 • Finansije, statistika i izveštaji
 • Pomoć prilikom pretraživanja, višestruki filteri i sortiranja
 • Uvoz snimaka sa spoljašnjih uređaja (kamera)
 • Izvoz kreirane dokumentacije i obrađenih slika